TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Wihanto Oy, PL 26, 20101 Turku

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Sakari Wihanto, sakari(at)wihanto.fi

 

3. Rekisterin nimi

Wihanto Oy kaupan asiakasrekisteri.

 

4. Rekisterin pitämisen peruste

Käsittelemme rekisterissä asiakkaan antamia henkilötietoja.

 

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Tiedot perustuvat asiakassuhteen hoitamiseen ja edellytyksiin suorittaa asiakkaan kanssa sovittuihin kauppoihin liittyvät palvelut.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröimme nimi-, osoite, puhelin-, sähköposti- ja muita asiakkaidemme antamia tietoja.

 

7. Rekisterin tietolähteet

Keräämme tiedot kaupanteon yhteydessä ja tiedot ovat asiakkaidemme itse antamia.

 

8. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Joissain tapauksissa asiakkaan kanssa sovittujen lisäpalvelujen toteuttaminen edellyttää asiakastietojen luovuttamisen kolmannelle taholle.

 

9. Tietojen suojaaminen

Rekisteri on varmennettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan johon on pääsy Wihanto Oy:n henkilökunnalla.

 

10. Tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
− saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
− tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
− vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
− vaatia henkilötietojesi poistamista
− peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
− vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
− vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Wihanto Oy Tietosuoja PL 26
20101 Turku
sakari(at)wihanto.fi

Wihanto Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta erikseen ilmoittamatta.

Lisätiedot

Sivustomme ovat asennettu Pilvian servereille. Pilvian tietosuojapakettiin voit tutustua täällä: https://pilvia.com/gdpr/